Konkurs "Three Powerful Words" 0
10.jpg

REGULAMIN KONKURSU „THREE POWERFUL WORDS”

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Three Powerful Words” i w dalszej części Regulaminu zwany będzie:

"Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie, NIP 951 231 13 86, adres strony internetowej: www.cophi.pl.

3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie; w serwisie społecznościowym „Instagram” (www.instagram.com).

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22.04.2020 r. do 29.04.2020 r. (do godziny 11:00:00).

§ 2

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) wykona zadanie zgodnie z warunkami konkursu.

d) posiada własne konto użytkownika w aplikacji „Instagram”,

e) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.

2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie.

Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.

§ 3

[ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest napisanie komentarza pod postem konkursowym zawierające odpowiedź na pytanie: "Jakie trzy mocne słowa powinny definiować naszą nową kawę?" oraz udostępnienie posta konkursowego w swoich Instagram stories jednocześnie oznaczając profil organizatora @cophi.solutions.

2. Przesłana wypowiedź musi być samodzielną wypowiedzią uczestnika, do której posiada on osobiste prawa autorskie.

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Profil w aplikacji Instagram musi zawierać materiały, których autorem jest Uczestnik, zamieszczane w profilu

zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.

§ 4

[NAGRODA]

1. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród zgłoszeń Uczestników Konkursu przez komisję trzech osób z ramienia organizatora, według ich niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów i stopnia oryginalności oraz kreatywności.

2. Nagrodą główną jest paczka kawy New Blend 250g wraz z wysyłką o wartości 30 zł brutto.

3. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane, a nagrody przydzielone w dniu 30.04.2020r.

4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem wiadomości do profilu organizatora na Instagramie w terminie 2 (dwóch) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

5. Za przekazanie nagrody odpowiedzialny będzie wytypowany przedstawiciel Organizatora.

6. Organizator pokryje podatek od nagrody.

§ 5

[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]

1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody lub wyróżnienia konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem wiadomości do profilu organizatora na Instagramie.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 7

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.